A A A   Synod 2024
Diecezja Świdnicka

MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie Apostołów
i powierzyłeś mu misję głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom.

Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na swój lud zgromadzony w Kościele świdnickim.

Przenikaj światłem Ducha Świętego duszpasterzy i wiernych naszej diecezjalnej wspólnoty.

Błogosław dziełu Pierwszego Synodu, aby jeszcze owocniej była wypełniana posługa słowa i sakramentów 
- nauczania, uświęcania i rządzenia.

Pomóż nam właściwie odczytywać znaki czasu w zmieniającej się rzeczywistości,
z nadzieją zmierzać ku przyszłości i zgodnie z Twoją wolą wypełniać powierzone zadania.

Święta Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami,

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego – módl się za nami,

Święty Stanisławie Biskupie i Męczenniku – wstawiaj się za nami u Boga,

Święty Janie Pawle Wielki – módl się za nami!

DEKRET

REGULAMIN

CELE SYNODU
Głównym celem Synodu jest pomoc Biskupowi Świdnickiemu w pełnieniu jego funkcji nauczycielskiej, kultycznej i pasterskiej. Zapowiedziane przez Biskupa Świdnickiego cele, to:

 • odważnie i z miłością mówić o Kościele, który kochamy,
 • myśleć o przyszłości w kontekście aktualnych wyzwań,
 • realnie wpływać na jego kształt.

W szczególności realizacji tego celu służą:

 • uważne słuchanie Ducha Świętego we wspólnocie, sprawowanie i adoracja Eucharystii,
 • współodpowiedzialność i uczestnictwo wiernych Kościoła świdnickiego w jego życiu, z uwzględnieniem ich różnych posług i ról, misji – w duchu synodalności,
 • wnikliwe odczytywanie znaków czasu i diagnoza aktualnej sytuacji życia wiernych w kontekście przemian społeczno-kulturowych,
 • kreatywne poszukiwanie najbardziej odpowiednich dróg, rozwiązań i narzędzi dla działalności duszpasterskiej w diecezji, zwłaszcza dla krzewienia nowej ewangelizacji,
 • formacja wiernych ukierunkowana na ich zaangażowanie w misję Kościoła, realizacji świętości życia w duchu wierności doktrynie Kościoła, oraz odpowiedzialności za Kościół,
 • promocja nauczania Soboru Watykańskiego II w kontekście bogatej tradycji Kościoła, a także nauczania papieży,
 • pomoc w głębszym rozumieniu i przeżywaniu chrześcijaństwa,
 • rozbudzenie gorliwości w wierze Ludu Bożego,
 • pogłębienie jedności prezbiterium i całej wspólnoty chrześcijańskiej diecezji,
 • duszpasterskie nawrócenie wspólnoty parafialnej,
 • misyjne ukierunkowanie duszpasterstwa parafialnego,
 • adaptacja powszechnego prawa i wskazań Kościoła do aktualnych warunków i potrzeb duszpasterstwa lokalnego,
 • wykorzystanie współczesnych mediów w dziele ewangelizacji.

Synod jest przede wszystkim wydarzeniem, które ma unaocznić wspólną odpowiedzialność za Kościół. Wspólna modlitwa, medytacja słowa Bożego, wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, a także namysł nad stanem Kościoła i nad zadaniami, które z tego wynikają, może być najlepszym wpływem na wspólnotę Kościoła, jakiej on obecnie potrzebuje.

Wiodącym tematem obrad synodalnych jest problematyka duszpasterska. Każdy synod diecezjalny służy realizacji ogólnego celu Kościoła, jakim jest chwała Boża, przez zjednoczenie człowieka z Bogiem, dzięki któremu osiąga on szczęście wieczne. Synod ma pomóc w odnajdywaniu i ukazywaniu wiernym dróg prowadzących do tego celu. Będzie on usiłował dostosować do naszych lokalnych warunków przepisów i norm Kościoła powszechnego, wytyczyć nowe drogi oraz sposoby działalności apostolskiej w diecezji, a także rozwiązać trudności związane z organizacją duszpasterstwa specjalistycznego.

STRUKTURA SYNODU
(w przygotowaniu)

Hasło i logo Synodu (plik do pobrania)

Hymn (pieśń synodalna)

Synodalne Vademecum
(w przygotowaniu)

Materiały do pobrania:

KALENDARIUM

2022-05-05 – spotkanie podsumowujące diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów – zapowiedź zwołania Pierwszego Synodu diecezji świdnickiej

2022-06-20 – Konferencja księży dziekanów – wręczenie dekretu ustanawiającego urząd Sekretarza Synodu i nadanie go ks. M. Korgulowi. Dekret wchodzi w życie 1 września 2022 r. Przekazanie dziekanom informacji o zamiarze zwołania Synodu

2022-09-01 – rozpoczęcie prac przez sekretarza Synodu

2022-11-03 – sesja kurialna poświęcona sprawie Synodu (hasło, zespół przygotowawczy, regulamin)

2022-11-21-23 – rekolekcje dziekanów – Bardo – dyskusja na temat hasła i problematyki do podjęcia na Synodzie

2022-12-22 – dekret powołujący Zespół Przygotowawczy I Synodu Diecezji Świdnickiej. Zaproszenie członków Zespołu do włączenia się w prace i na spotkanie 28.12.2022

2022-12-28 – pierwsze posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w Centrum Edukacji Katolickiej (dalej: CEK) 

2023-02-07 – informacja na temat Synodu podczas konferencji księży dziekanów

2023-02-24 – II posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w CEK (godz. 10.00)

2023-04-21 – III posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w CEK (godz. 16.00)

2023-05-24 – IV posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w CEK (godz. 16.00)

2023-06-30 – V posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w CEK (godz. 15.00)

2023-09-01 – VI posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w CEK (godz. 15.00)

2023-10-23 – Rada kapłańska – zgodnie z wymogami kan. 461 KPK – informacja bpa M. Mendyka o zamiarze zwołania i odbyciu synodu diecezjalnego. Informacja o Synodzie – ks. M. Korgul

2023-11-10 – VII posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w CEK (godz. 15.00)

2023-11-29 – rekolekcje dziekanów – Bardo – dyskusja i ustalenie funduszu synodalnego na potrzeby funkcjonowania

2023-11-30 – List na rozpoczęcie Adwentu do odczytania w I Niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy św. z zapowiedzią zwołania Synodu i zachęta do modlitwy w jego intencji

2024-01-03 – VIII posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w CEK (godz. 15.00)

2024-02-19 – Konferencja księży Dziekanów – komunikat nt. stanu przygotowań, prośba o modlitwę

2024-02-19 – Rada kapłańska – akceptacja funduszu synodalnego na 5 lat.

2024-02-27 – IX posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w CEK (godz. 15.00)

2024-03-21 – X posiedzenie Zespołu Przygotowawczego w WSD (godz. 16.00)

2024-03-25 – ogłoszenie Dekretu zwołującego I Synod Diecezji Świdnickiej

2024-03-28 – przekazanie kapłanom Listu biskupa świdnickiego z informacją o Synodzie i wręczenie pierwszych nominacji (bp senior Ignacy Dec – honorowy przewodniczący, bp Adam Bałabuch – wiceprzewodniczący, ks. Marek Korgul – sekretarz generalny, a także członkowie Komisji Głównej: ks. Włodzimierz Binkowski – wikariusz sądowy, ks. Arkadiusz Chwastyk – wikariusz generalny, ks. Stanisław Chomiak – prepozyt Kapituły Katedralnej, ks. Edward Szajda – członek Rady Kapłańskiej, ks. Jan Maciołek - dziekan, ks. Piotr Gołuch – delegat ds. formacji alumnów). Pozostali członkowie otrzymają biskupie nominacje w okresie wielkanocnym.

2024-04-18 – posiedzenie Sekretariatu i ustalenie harmonogramu prac na najbliższy czas

2024-04-26 – posiedzenie Sekretariatu i ustalenie harmonogramu prac na najbliższy czas

ZESPÓŁ DUCHOWEGO WSPARCIA
Ma on bardzo ważną rolę do spełniania w Synodzie. Stanowią go osoby, które nie angażują się bezpośrednio „fizycznie” w prace Synodu. W duchowe wsparcie mogą być zaangażowane zarówno pojedyncze osoby jak i zorganizowane grupy. Głównym zadaniem Zespołu jest duchowe wspieranie prac synodalnych zwłaszcza poprzez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, ofiarowanie w intencji Synodu Komunii św., cierpień oraz innych niedogodności życiowych.

Komisja Główna Synodu

Komisje synodalne

Zespoły synodalne

SEKRETARIAT SYNODU:
sekretarz generalny - ks. prałat Marek Korgul 
tel. 501 485 150
e-mail: synod@diecezja.swidnica.pl

Synod diecezji świdnickiej

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl
Kongres Małżeństw

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM