A A A   Synod 2024
Diecezja Świdnicka

I SYNOD DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

poniedziałek, 25-03-2024

Modlitwa w intencji Synodu

DEKRET
zwołujący I Synod Diecezji Świdnickiej

Świdnica, dnia 25 marca 2024 r.
L.dz. 232/2024

Diecezja świdnicka, ustanowiona bullą „Multos fructus” św. Jana Pawła II z dnia 24 lutego 2004 roku i dekretem wykonawczym Nuncjusza Apostolskiego, który wszedł w życie 25 marca 2004 roku, obchodzi 20. rocznicę swojego istnienia. Została ona utworzona z części archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej, gdzie obowiązywały ustalenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, który odbył się w latach 1985-1991. Pierwszy Biskup Świdnicki Ignacy Dec promulgował je jako obowiązujące w diecezji świdnickiej z dniem 8 września 2004 roku.

W ciągu 20 lat udało się zebrać bogate doświadczenia związane z apostolską działalnością naszego Kościoła partykularnego. Bożej Opatrzności dziękujemy za otrzymane w tym czasie łaski.

Nowe dokumenty Kościoła, zmienione okoliczności życia ludzi, dynamiczne przemiany społeczno-kulturowe domagają się nowej aktywności duszpasterskiej. Zainicjowany przez papieża Franciszka Synod Biskupów uwidocznił zaangażowanie wielu diecezjan: osób duchownych, konsekrowanych i świeckich w pogłębioną refleksję o Kościele i życiu religijnym. W trosce o naszą wspólnotę wiary i miłości trzeba spojrzeć w przyszłość i wytyczyć właściwy szlak działań duszpasterskich. Po dwudziestu latach doświadczeń potrzebujemy wypracowania nowych sposobów ewangelizowania, formacji i służby oraz ujednolicenia zasad, jakimi będą kierowali się duszpasterze i wierni. Zgodnie z postulatem synodalności pragniemy podążać razem, gromadzić się wspólnie i brać czynny udział w swojej misji ewangelizacyjnej. Chcemy kierować nasze spojrzenie w przyszłość i jako wspólnota diecezjalna wpatrywać się w Jezusa, „który nam w wierze przewodzi i ją udoskonala” (Hbr 12, 2).

Po wysłuchaniu zatem Rady Kapłańskiej i wielu innych wiernych, na mocy kan. 461 § 1 i kan. 462 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zwołuję I Synod Diecezji Świdnickiej i postanawiam, że jego sesja inauguracyjna odbędzie się w Katedrze Świdnickiej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 18 maja 2024 roku, o godz. 11.00. Proszę członków Synodu, którzy wkrótce otrzymają stosowne zaproszenie, o aktywne uczestnictwo w tym dziele, abyśmy wspólnie wyznali wiarę i wypraszali nadprzyrodzoną mądrość do słuchania i odważnego towarzyszenia Jezusowi w naszym Kościele. Zapraszam wszystkich diecezjan do udziału we Mszy świętej na rozpoczęcie Synodu, do włączenia się w prace synodalne i do modlitwy o otwarcie serc i myśli na prowadzenie Ducha Świętego.

Przed nami wiele zadań, które pragniemy z nadzieją podjąć dla dobra duchowego Kościoła świdnickiego. Synod, zaplanowany na najbliższe 5 lat, będzie przebiegał pod hasłem: „Patrzmy na Jezusa”. W jego prace będą zaangażowane nie tylko komisje tematyczne, ale przede wszystkim zespoły synodalne tworzone w parafiach i wśród członków grup duszpasterskich. Szczegóły będą przekazane po sesji inauguracyjnej. Już dzisiaj proszę o gorliwą modlitwę o obfite owoce drogi, w którą wyruszamy z ufnością i nadzieją, spoglądając z wiarą w Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa. Słuchajmy, co do nas mówi i ożywiajmy wiarę, „która działa przez miłość” (Ga 5, 6).

 † Marek MENDYK
Biskup Świdnicki

ks. Arkadiusz CHWASTYK
Kanclerz Kurii

Regulamin I Synodu Diecezji Świdnickiej


MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie Apostołów i powierzyłeś mu misję głoszenia Ewangelii
wszystkim ludziom.

Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na swój lud zgromadzony w Kościele świdnickim.

Przenikaj światłem Ducha Świętego duszpasterzy i wiernych naszej diecezjalnej wspólnoty.

Błogosław dziełu I Synodu, aby jeszcze owocniej była wypełniana posługa słowa i sakramentów św.: nauczania, uświęcania i rządzenia.

Pomóż nam właściwie odczytywać znaki czasu w zmieniającej się rzeczywistości, z nadzieją zmierzać ku przyszłości i zgodnie z Twoją wolą wypełniać powierzone zadania.

Święta Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami,

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego – módl się za nami,

Święty Stanisławie Biskupie i Męczenniku – wstawiaj się za nami u Boga,

Święty Janie Pawle Wielki – módl się za nami!

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl
Kongres Małżeństw

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM